Nadační fond Charon - Novinky

Zpráva o činnosti fondu v roce 2018

Vážení přátelé,

v sekci Dokumenty je dispozici Zpráva o činnosti fondu v roce 2018.


Zakoupení rehabilitačního přístroje

Nadační fond Charon zakoupil na doporučení ošetřující lékařky Pavlovi Zajíčkovi

rehabilitační pomůcku na horní i dolní končetiny Motomed Viva 1.


Stručná rekapitulace hospodaření

Vážení přátelé,
 
níže předkládáme stručnou ekonomickou rekapitulaci hospodaření s Vašimi dary:
Od 1.9.2016 činí výdaje NF Charon na živobytí Pavla Zajíčka:
 
příspěvky na živobytí [...]


Nadační fond Charon vznikl na podporu lidí, kteří se ocitli - souhrou okolností, vinou těžké nemoci či selháním státní správy - v nedůstojných existenčních podmínkách.
Věnuje se především osobnostem nezávislé scény, které svými životními postoji rozšiřovaly hranice svobodného prostoru a tím hájily i naše individuální svobody.

Nedělejme žádné dobré skutky, zůstaňme jen věrni sami sobě.


Číslo účtu: 59021930/8030
www.charon-fond.cz