Nadační fond Charon - Novinky

Stručná rekapitulace hospodaření

Vážení přátelé,
 
níže předkládáme stručnou ekonomickou rekapitulaci hospodaření s Vašimi dary:
Od 1.9.2016 činí výdaje NF Charon na živobytí Pavla Zajíčka:
 
příspěvky na živobytí [...]


Zakoupení a věnování vozíku

Vážení přátelé,
 
dne 13.7.2017 byl sestře S.M. Konsolátě Mgr. Frýdecké, jejíž společenství v současné době velmi citlivě a soucitně pečuje o Pavla Zajíčka, předán Vámi zakoupený vozík.


Uzavření sbírky na podporu Pavla Zajíčka

Vážení přátelé,

ke dni 29.6. 2017 se z důvodu naplnění uzavírá sbírka Nadačního fondu Charon
za účelem podpory Pavla Zajíčka, kterou jsme vyhlásili 1. 6. 2017.
Po dohodě s rodinou Pavla Zajíčka [...]


Nadační fond Charon vznikl na podporu lidí, kteří se ocitli - souhrou okolností, vinou těžké nemoci či selháním státní správy - v nedůstojných existenčních podmínkách.
Věnuje se především osobnostem nezávislé scény, které svými životními postoji rozšiřovaly hranice svobodného prostoru a tím hájily i naše individuální svobody.

Nedělejme žádné dobré skutky, zůstaňme jen věrni sami sobě.


Číslo účtu: 59021930/8030
www.charon-fond.cz