Stručná rekapitulace hospodaření

Vážení přátelé,
 
níže předkládáme stručnou ekonomickou rekapitulaci hospodaření s Vašimi dary:
Od 1.9.2016 činí výdaje NF Charon na živobytí Pavla Zajíčka:
 
příspěvky na živobytí 64.000,-
příspěvky na živobytí 24.000,-
konto Vodafone - PZ telefon 3.303,-
úhrada VZP 500,-
Soc. správa - doplatek. pojistného 33.609,-
příspěvěk na zdravotní pomůcky 20.000,-
 
Celkem bylo za živobytí Pavla Zajíčka (od 1.9.16 do 1.7.17) uhrazeno 145.412,-
 
Děkujeme Všem za solidaritu.
 
Za Nadační fond Charon
 
Ivo Hucl
Tomáš Vtípil
Diana Darolová
Michaela Landová