Nadační fond Charon - Novinky

Zakoupení a věnování vozíku

Vážení přátelé,
 
dne 13.7.2017 byl sestře S.M. Konsolátě Mgr. Frýdecké, jejíž společenství v současné době velmi citlivě a soucitně pečuje o Pavla Zajíčka, předán Vámi zakoupený vozík.


Uzavření sbírky na podporu Pavla Zajíčka

Vážení přátelé,

ke dni 29.6. 2017 se z důvodu naplnění uzavírá sbírka Nadačního fondu Charon
za účelem podpory Pavla Zajíčka, kterou jsme vyhlásili 1. 6. 2017.
Po dohodě s rodinou Pavla Zajíčka [...]


Další aktivity na pomoc Pavlu Zajíčkovi

Vážení přátelé,

jménem Nadačního fondu Charon, facebookové skupiny Help Pavel Z. a Pavla Zajíčka, děkujeme za vlnu solidarity, podporu a praktickou pomoc.
Stručně bychom Vás chtěli informovat, [...]


Nadační fond Charon vznikl na podporu lidí, kteří se ocitli - souhrou okolností, vinou těžké nemoci či selháním státní správy - v nedůstojných existenčních podmínkách.
Věnuje se především osobnostem nezávislé scény, které svými životními postoji rozšiřovaly hranice svobodného prostoru a tím hájily i naše individuální svobody.

Nedělejme žádné dobré skutky, zůstaňme jen věrni sami sobě.


Číslo účtu: 59021930/8030
www.charon-fond.cz