Nadační fond Charon - Novinky

Ukrajina

Nadační fond Charon začal v této nelehké době pomáhat tam, kde je to teď nevíce zapotřebí.
Na Ukrajině. V duchu svých stanov podporuje ukrajinské básníky, umělce, spisovatele, novináře, výtvarníky, [...]


Zpráva o činnosti fondu v roce 2020

Vážení přátelé,

v sekci Dokumenty je dispozici Zpráva o činnosti fondu v roce 2020.


Zpráva o činnosti fondu v roce 2019

Vážení přátelé,

v sekci Dokumenty je dispozici Zpráva o činnosti fondu v roce 2019.


Nadační fond Charon vznikl na podporu lidí, kteří se ocitli - souhrou okolností, vinou těžké nemoci či selháním státní správy - v nedůstojných existenčních podmínkách.
Věnuje se především osobnostem nezávislé scény, které svými životními postoji rozšiřovaly hranice svobodného prostoru a tím hájily i naše individuální svobody.

Nedělejme žádné dobré skutky, zůstaňme jen věrni sami sobě.


Číslo účtu: 59021930/8030
www.charon-fond.cz